Skip to main content

2023

Prešovský samosprávny kraj za jedinečný prínos v oblasti kultúry a hudobného umenia na Slovensku a za výnimočné výsledky s medzinárodným presahom

2023

Divadelné Dosky za Mimoriadny počin v hudobnom divadle, za autorstvo opery Impresario Dotcom

2021

Cena ministra kultúry za rok 2020 za výnimočný prínos v oblasti hudobno-dramatickej tvorby s odkazom na diela Dorian Gray a Impresario Dotcom

2020

Krištáľové krídlo

2013

Nadácia Tatra Banky za dielo Štyri časti pre klavír

2011 – 2012

Cena SOZA za medzinárodné predvedenie slovenských skladieb

2006

Hudobný fond udelil Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Piano Concerto

2000

The Mosco Carner Award za Turbulence

1999

Cena Lewerhulme

1998 – 2000

Štipendium ISH od jej veličenstva kráľovnej Alžbety, kráľovnej matky

1998

Cuthbert Nunn Composition Prize of the Royal Academy of Music za skladbu Fragment a elégia pre sólo bajan

1998

Elsie Owen Prize of the Royal Academy of Music, London