Ľubica Čekovská sa narodila v roku 1975 v Humennom. V roku 1998 absolvovala s vyznamenaním Vysokú školu múzických umení v odbore teória hudby. Počas štúdia na vysokej škole študovala aj kompozíciu u profesora Dušana Martinčeka. V štúdiu pokračovala v postgraduálnom štúdiu kompozície na Royal Academy of Music (RAM) v Londýne u profesora Paula Pattersona. Počas štúdia na RAM dostala dve plné štipendiá a obdržala cenu Manson Bequest Prize. Pokračovala vo svojom hudobnom vzdelávaní na kompozičných kurzoch u Roberta Saxtona, Thomasa Adésa, Arva Pärta a Harrisona Birtwistlea.

V súčasnosti je zastupovaná renomovaným nemeckým vydavateľstvom Baerenreiter Verlag-Kassel.

Od septembra 2010 sa stala rezidenčným skladateľom  „Composer in residence“ v Gere v Nemecku pri orchestri Philharmonisches Orchestra Altenburg-Gera. Jej diela boli predvedené na významných festivaloch súčasnej hudby: Festival Davida Oistracha v Pärnu v Estónsku, Festival Spitalfields v Londýne, Festival Melos Etos v Bratislave, Festival Aspekte v Salzburgu, Hudobná Pražská Jar, ISCM World New Music Days a iné….

K cenám a oceneniam patria Cuthbert Nunn Composition Prize of the Royal Academy of Music (1998) za skladbu Fragment a elégia pre sólo bajan, Lewerhulme Award (1999) Elsie Owen Prize (1999) od Royal Academy of Music a Štipendium ISH od jej veličenstva kráľovnej Alžbety, kráľovnej matky (1998-2000). V roku 2006 je  Hudobný fond udelil Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Piano Concerto

V roku 2013 odoznela v rámci festivalu ISCM jej opera DORIAN GRAY na motívy Oskara Wilda, v réžii Nicoly Raab, ktorá vznikla na objednávku SND. Opera sa stretla s mimoriadnym záujmom zo zahraničia, bola pozitívne hodnotená 15 renomovanými hudobnými kritikmi z celého sveta. (vid‘ príloha I.)

V septembri (2015) jej premiérovo odoznela úspešne jej nová veľká symfonická skladba PALINGENIA, napísaná na objednávku Essen Philharmony Orchestra v Nemecku, pod vedení šéfdirigenta Tomáša Netopila. (viď príloha II.)

Momentálne pracuje na objednávke z Bregenz Festivalu v Rakúsku, na novopripravovanej opere na námet Goldoniho. Plánovaná premiéra 2018

Od Roku 2008 je ako jediný zástupca za Slovensko riadnou členkou umeleckej rady hudobného prestížneho festivalu Pražská Jar.

Komponuje i scénickú a filmovú hudbu.