Skip to main content

Waiting room

Waiting room

dir. Palo Korec, 2015

Sedem zastavení vo filme vypĺňajú portréty siedmich žien – mladej buričky, aktívnej umelkyne, závislej hráčky, vytrvalej tanečníčky, odovzdanej matky, alternatívnej veriacej a osamelej stareny. Ich prechádzanie životom sa pretína v priestore železničnej stanice podobne ako v nej prúdiace vlaky, aby sa ôsme zastavenie na tomto mieste stalo nečakanou oslavou radosti z pohybu.

The seven stages of the film are filled by the portraits of seven women – a young rebel, an active artist, a gambler, a determined dancer, a resigned mother, an alternative believer and a lonely old woman. Their journeys through life intersect at a railway station just like the routes of the trains passing through it, so as to make the eighth stop at this place an unexpected celebration of the joy of movement.

Scenár a réžia: Palo Korec
Kamera: Ján Meliš
Strih: Peter Kordač
Hudba: Ľubica Malachovská Čekovská
Účinkujú: Zuzana Smékalová, Monika Neksová, Barbara Slamková, Zuzana Kmeťová, Timea Husveth, Regina Husveth, Sára Miklášová, Theodor Durmik, Miška Melišová

 

www.artileria.sk


Share