Skip to main content

Big illusions

Veľké ilúzie

Radošinské naivné divadlo / dir. Juraj Nvota, 2007

Premiéra 14. decembra 2007 v RND v Bratislave

www.rnd.sk

 


Share