Hudobný život

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pállfyho
Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3

Hudobný život

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti, Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6

FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014, Portréty
Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 22


© Lubica Cekovska