Skip to main content

Impresario Dotcom (2020)

Impresario Dotcom

Impresario Dotcom je opera buffa o jednom dějství a čtyřech obrazech slovenské skladatelky Ľubici Čekovské (nar. 1975) na italské libreto, které napsala italská, v Německu působící dramaturgyně a divadelní vědkyně Laura Oliviová (nar. 1958) podle komedie Carla Goldonio Impresário ze Smyrny z roku 1761. Poprvé byla uvedena ve zkrácené podobě 20. srpna 2020 na festivalu v Bregenzi.[1]

wikipedia.org

Dorian Gray (2013)

Dorian Gray

Cesty modernej opery sú veľmi rôznorodé a výsostne individuálne a pre každého nového tvorcu sú výzvou preukázať hudobnú originalitu, kompozičnú komplexnosť, divadelný inštinkt i schopnosť nájsť svoj vlastný prístup k žánru. Mladá slovenská skladateľka Ľubica Čekovská je debutantkou na opernom javisku, no okrem výrazného a originálneho hudobného prejavu si naň prináša i dôležitú schopnosť vnímať hudbu v bohatstve prienikov s inými umeniami i myšlienkovo-filozofickými konceptmi. Vo svojom Dorianovi Grayovi sa zaoberá znepokojujúcimi otázkami o fyzických a duševných podobách krásy a zla.

Dielo bolo napísané na objednávku Opery SND a zaznie vo svetovej premiére v rámci medzinárodného festivalu súčasnej hudby World New Music Days 2013.

www.snd.sk