Skip to main content

Ľubica Čekovská s …

Orchester Slovenského Rozhlasu (skladba Turbulencia)
Z nahrávania profilového CD Passing impressions 2005
Z nahrávania profilového CD Passing impressions 2005
Z nahrávania profilového CD Passing impressions 2005
S Lukaszom Borowiczom (Polsko)
Po premiérovom odznení ADORATIONS, s dirigentom M. Válkom a Slovenskou Filharmóniou
S Borisom Berezovskijm
Z manéže Bolek Polívka, Milan Lasica
Po symfonickom koncerte Melos-Ethos Festival 2009
S Arvom Pärtom po premiere orchestralnej skladby Turbulence na Arvo Pärt Festivale 2000 na Royal Academy of Music v Londýne.
Composer in Residence in Gera september 2010, photos with General Music Director Howard Arman,
violinist Milan Pala after premiere Violin concerto
Composer in Residence in Gera september 2010