Veľké ilúzie

 

Veľké ilúzie

Radošinské naivné divadlo / dir. Juraj Nvota, 2007

Premiéra 14. decembra 2007 v RND v Bratislave

W www.rnd.sk

 

Film and Theater Music