Skip to main content

Pravda

FELLEGI, Juraj:
Mozart a Čajkovskij nie sú starci [rozhovor] (17. 2.) Pravda, príloha Salón Kumštu 2007 (17. 2.), s. 1, 3