Skip to main content

Slovenská hudba

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia:
Spomienky na festival KONVERGENCIE 2007
Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 300–304